De P.C. Hooft-prijs is een in 1947 ingestelde staatsprijs die tot en met 1984 werd toegekend door de staat op basis van een voordracht door een jury. In 1947 werd de 300e sterfdag van Pieter Corneliszoon Hooft herdacht. De prijs wordt jaarlijks toegekend door de onafhankelijke Stichting P.C. Hooft-prijs en uitgereikt in het Nederlands Letterkundig Museum in Den Haag. Tot 1955 werd de prijs voor specifieke werken toegekend. Daarna werd het een oeuvreprijs, waaraan heden ten dage een geldbedrag van 60.000 euro verbonden is.

De relatie tussen de Staat der Nederlanden en de onafhankelijke Stichting kwam onder druk te staan in 1984, toen Hugo Brandt Corstius door de jury voor de prijs werd voorgedragen. De toenmalige CDA-minister van Cultuur Elco Brinkman weigerde de prijs uit te reiken aan Hugo Brandt Corstius, omdat deze zich in zijn ogen geregeld ongepast uitliet over de toenmalige regering en premier Ruud Lubbers. Als gevolg van deze rel is de prijs ook in de twee jaren daarna niet toegekend. In 1987 werd de staatsprijs weer uitgereikt, en wel aan Hugo Brandt Corstius. De prijs wordt sinds dat jaar toegekend door een onafhankelijke Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde, waarvan het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van drie landelijke letterkundige instellingen: de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, PEN-centrum Nederland en de Vereniging van Letterkundigen. De stichting kent de prijs toe na de voordracht door een jaarlijks wisselende, onafhankelijke jury.

De gedenkpenning die behoort bij de niet-uitgereikte prijs van 1984 is in januari 2005 door staatssecretaris Medy van der Laan geschonken aan het Letterkundig Museum. Dit omdat volgens Van der Laan de prijs inmiddels deel is geworden van onze literaire geschiedenis en daarom in het museum thuishoort.2016 - Astrid Roemer , Suriname
2015 - Anneke Brassinga , Hapschaar
2014 - door Willem Jan Otten , Eindaugustuswind
2013 - A.F.Th. van der Heijden , Onder het plaveisel het moeras
2012 - Tonnus Oosterhoff , Ook de schapen dachten na
2011 - Henk Hofland , Hier ! Nu ! Veel ! Lekker !
2010 - Charlotte Mutsaers ,
2009 - Hans Verhagen ,
2008 - A. de Swaan ,
2007 - J.M.A. Biesheuvel ,
2006 - H.C. ten Berge ,
2005 - Frédéric Bastet ,
2004 - Cees Nooteboom ,
2003 - H.H. ter Balkt ,
2002 - S. Dresden ,
2001 - Gerrit Krol ,
2000 - Eva Gerlach ,
1999 - Arthur Lehning ,
1998 - F.B. Hotz ,
1997 - Judith Herzberg ,
1996 - K. Schippers ,
1995 - A. Alberts ,
1994 - Bernlef ,
1993 - Gerrit Komrij ,
1992 - A Koolhaas ,
1991 - Elisabeth Eybers ,
1990 - Kees Fens ,
1989 - Jan Wolkers ,
1988 - Rutger Kopland ,
1987 - Martien Beversluis ,
1986 - ,
1985 - ,
1984 - ,
1983 - Hella S. Haasse ,
1982 - M. Vasalis ,
1981 - Karel van het Reve ,
1980 - Willem Brakman ,
1979 - Ida Gerhardt ,
1978 - Cornelis Verhoeven ,
1977 - Harry Mulisch ,
1976 - Remco Campert ,
1975 - H.R. Kousbroek ,
1974 - Simon Carmiggelt ,
1973 - Hendrik de Vries ,
1972 - Abel J. Herzberg ,
1971 - Willem Frederik Hermans ,
1970 - Remco Campert ,
1969 - ,
1968 - Gerard Reve ,
1967 - Lucebert ,
1966 - Anton van Duinkerken ,
1965 - ,
1964 - Leo Vroman ,
1963 - F.G. van der Meer ,
1962 - Theun de Vries ,
1961 - H.W.J.M. Keuls ,
1960 - Victor E. van Vriesland ,
1959 - ,
1958 - Pierre Kemp ,
1957 - Pieter Geyl ,
1956 - Anna Blaman ,
1955 - A. Roland Holst ,
1954 - L.J. Rogier , In vrijheid herboren
1953 - F. Bordewijk , Studiën in volksstructuur
1952 - J.C. Bloem , Avond
1951 - E.J. Dijksterhuis , De mechanisering van het wereldbeeld
1950 - S. Vestdijk , De vuuraanbidders
1949 - Gerrit Achterberg , En Jezus schreef in 't zand
1948 - A.M.W.J. Hammacher , Eduard Karsen en zijn vader Kaspar
1947 - Arthur van Schendel , Het oude huis
1946 - Amoene van Haersolte , Sophia in de Koestraat
Boekenarchief.nl