Titel :
Eenzame strijd

Auteur(s) :
A. den Uil-van Golen

ISBN :
9789061409588
Reacties van lezers.

Door : Lydia Schreur | 29.10.2012
hoi, ik ben Lydia! en ik vindt u boeken leuk (zielig) we hebben er heel veel. ook die en van Kermiskind. ook heeeeel zielig. alleen ik wil wat meer informatie over u. VB: wat is u lievlingseten? welke kleur vindt u het mooist? hoe oud zijn u kinderen? hoe heten ze? ENZ.... Ik hoop dat u dat kunt doen. oh, ja, en las u meer informatie heeft: stuur me dan een brichtje!A.U.B. groetjes Lydiaxx PS. stuur ook op welke site en hoe ie heet!!!!


Door : Erwino Ouwerkerk | 12.05.2007
Hoodpersoon Hans is door zijn christelijke opvoeding geleerd dat god weliswaar liefde is, maar dat sommige liefde per definitie het kwaad in zich bergt. In een vreselijk beroerd geschreven, kinderlijke schrijfstijl, vliegt het ene na het andere cliche je om de oren. De homo heeft naar eigen zeggen een "overdreven aandacht" voor zijn uiterlijk. "Homofielen" kunnen nooit echt gelukkig zijn. De hoofdpersoon schrijft zelf dat hij goed begrijpt dat "steeds meer mensen een afkeer krijgen van homofielen, omdat ze zich als minderheid veel te veel op de voorgrond stellen en proberen daardoor steeds weer hun zin door te drijven." En degene op wie hij verliefd wordt sterft al snel aan een niet nader genoemde vreselijke ziekte. De boodschap is duidelijk: god straft wie niet naar hem luistert. Het is verschenen in 2006, maar je zou het ook geloven als het 1306 was geweest. De dagboekstijl suggereert dat er is geprobeerd te denken vanuit iemand met homoseksuele gevoelens die daarmee worstelt. Maar overduidelijk blijkt dat hier wordt geformuleerd door iemand die zich niet kan voorstellen dat homoseksuelen zelf geloven dat hun liefde iets moois kan zijn. Het boek is een constante poging om homoseksuelen te vertellen dat je best "homofiel" mag zijn, maar dat er tegen die gevoelens van liefde gevochten moet worden, omdat ze eigenlijk door de duivel zijn ingebracht. Van Golen laat de dagboekschrijver zelf concluderen dat hij zijn "homofiele gerichtheid als een kruis zijn hele leven moet blijven dragen" en dat hij het verder moet doen met "hoeveel liefde de Heere Jezus voor zulke hopeloze gevallen heeft," hetgeen dan "zoveel ootmoed en verwondering" geeft, dat hij dan "soms fluisterend kan zeggen: 'Dank U wel, Heere Jezus, voor zoveel allesoverwinnende zondaarsliefde.'" En dat zijn dan de laatste regels uit het boek. Het is schokkend te ervaren dat auteur Anne van Golen in staat blijkt om homoseksuelen met dit boek te vertellen dat ze de liefde van haar god alleen verdienen als ze niet meer zichzelf willen zijn. En genoegen nemen met dat ze "soms" de Heere mogen danken voor zijn liefde. De auteur is wel zo hypocriet dat ze die boodschap door de "homofiele" hoofdpersoon zelf laat trekken. Omdat ze zich realiseert dat het uit haar eigen liefdeloze pen volstrekt ongeloofwaardig zou zijn. Voor wie denkt dat het doel van het leven niet is om gelukkig te zijn, maar om de wetten en regels op te volgen zoals ze uit de bijbel geinterpreteerd worden door liefdeloze figuren als Van Golen, is het vast een fijn boek. Voor wie gelooft dat als er al een doel in het leven is, dat toch zeker is om gelukkig te zijn, om te beginnen door van jezelf te houden, is dit boek helaas te dun om zelfs de kattenbak van dienst te kunnen zijn. Als er al een minderheid is die zich "veel te veel op de voorgrond stelt, om daardoor te proberen haar zin door te drijven," dan zijn het wel het soort evangelisten als Van Golen. We mogen hopen dat geen god ooit zal toestaan dat dit soort types in ons land net zoveel invloed zullen krijgen als ze bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, Polen en Zimbabwe al hebben. Wie bijvoorbeeld eens de moeite zou nemen om de website van de Evangelische Omroep te bezoeken, zal ervaren dat ze zelfs daar al vele jaren liefdevol en zonder hypocrisie met het thema bezig zijn. Dat kan dus ook.


Boekenarchief.nl