Titel :
De Saint en de groene papegaai

Auteur(s) :
Leslie Charteris

ISBN :
9789022900611
Reacties van lezers.

Door : Lars van Eesteren | 10.07.2009
Tijdens noodweer pikt Simon Templar, alias de Saint, op de weg van Santa Barbara naar San Francisco een liftster op. Ze zegt Joan Brooks te heten en is op de vlucht voor haar man Bill. Die zit achter haar geld aan en wil haar vermoorden, waarna hij er met het geld en zijn maîtresse, Carla Reyner, vandoor wil gaan. De Saint besluit maar eens in huize Brooks te gaan kijken. Daar treft hij Bill vermoord in een kast aan. Dan hoort hij de auto van Carla vertrekken, maar deze stort in een nabijgelegen ravijn. De Saint haalt het lijk van Carla uit de auto en ontdekt, dat dit al koud is en dat ze dus onmogelijk zelf gereden kan hebben. Dan doorziet de Saint de ware toedracht: Joan is in werkelijkheid Carla en zij heeft Bill en Joan vermoord om er met het geld vandoor te gaan. Carla slaat de Saint neer en steekt het huis in brand. De Saint weet echter te ontsnappen en wil van Carla weten wie er achter dit alles zit, want hij heeft haar vanuit het huis nog met iemand horen telefoneren. Vanuit een langsrijdende auto wordt Carla dan opeens neergeschoten. Voordat ze sterft kan ze nog net “AAA” zeggen. De Saint ontdekt, dat achter de letters AAA de “Associatie der Amateurs van Avontuur” schuilgaat. Het is een uitgeverij van detectivelectuur die gevestigd is in Kansas City en geleid wordt door ene Hallister. Volgens de Saint is Hallister een schurk en hij besluit hem op te gaan zoeken. Een ontmoeting met Hallister bevestigt de Saint in zijn vermoeden, dat eerstgenoemde niet deugt. Hij heeft echter geen bewijs tegen hem. De Saint probeert meer over Hallister en de AAA te weten te komen. Dat levert weinig op, maar wel vinden enkele moordaanslagen op de Saint plaats die echter mislukken. In zijn hotel wordt de Saint vervolgens bezocht door ene Noah J. Bunk die hem vraagt op zijn groene papegaai, genaamd Oscar, te willen passen. Hij wordt namelijk door schurken achterna gezeten en die hebben het ook op de vogel gemunt. Bunk wordt later vermoord aangetroffen in een telefooncel. De Saint ontdekt dan, dat de papegaai toebehoorde aan een zekere Willis Johnson die vermoord is. De papegaai was daar getuige van en heeft de naam van de moordenaar gehoord. Bunk dacht door de papegaai te stelen de moordenaar te kunnen chanteren. Toen de moordenaar echter achter Bunk aanging, droeg deze de vogel over aan de Saint. De Saint krijgt langzamerhand door hoe de gebeurtenissen in elkaar passen en ontmaskert uiteindelijk de AAA en Hallister. De AAA blijkt een misdadigersorganisatie te zijn die mensen hielp bij het vermoorden van andere mensen en ze vervolgens chanteerde. Dat leverde aardig wat geld op. Dit voor het eerst in 1955 gepubliceerde boek is niet door Leslie Charteris (1907 – 1993) geschreven. Het is een zogenaamde Franse pastiche (door iemand anders geschreven met gebruikmaking van de naam en figuren van Charteris). De werkelijke auteur is Madeleine Michel-Tyl. Zij gebruikte voor dit boek drie radioscripts die ze omwerkte tot deze detectiveroman. Het is al met al vlot geschreven amusement.


Boekenarchief.nl