Titel :
De rode cirkel

Auteur(s) :
Edgar Wallace

ISBN :
9789027439079
Reacties van lezers.

Door : Lars van Eesteren | 28.01.2011
Londen wordt geteisterd door een afpersersbende die bekend staat onder de naam “De Rode Cirkel”. De bende perst rijke mensen geld af. Als ze niet betalen, worden ze vermoord. Dat laatste is al met diverse mensen gebeurd. Wie de leider van de bende is, is niet bekend. De bendeleden worden persoonlijk door hem geworven, waarbij hij altijd een masker draagt, zodat ze niet weten wie hij is. De bendeleden kennen elkaar evenmin. Ook de schatrijke James Beardmore krijgt een afpersingsbrief van de bende met daarop een rode cirkel, maar hij weigert te betalen. Hij schakelt een particulier detective in, Derrick Yale. Yale is een begaafde speurder, maar hij kan niet verhinderen, dat Beardmore toch vermoord wordt door de bende. De politie besluit daarop nauw met Yale samen te gaan werken en belast inspecteur John Parr met het onderzoek. Intussen is Jack, de zoon van de vermoorde James Beardmore, verliefd geworden op de mysterieuze Thalia Drummond. Zij is de secretaresse van de gierige miljonair Harvey Froyant die de buurman is van Beardmore. Thalia raakt door de diefstal van een beeldje van Froyant echter in de problemen en wordt om die reden geworven door de leider van “De Rode Cirkel”. Thalia krijgt van hem de opdracht om in dienst te treden van de bankier John Brabazon om zo het banksaldo te kunnen achterhalen van Felix Marl. Marl is een mysterieuze grondspeculant die zaken doet met James Beardmore. Marl heeft in het verleden in het Franse Toulon in de gevangenis gezeten en chanteert momenteel Brabazon. Als Marl bij Beardmore op bezoek komt, schrikt hij ergens heel erg van. Marl besluit zich uit zijn dubieuze zaken terug te trekken en bezoekt Brabazon om zijn bankrekening op te heffen. Als Parr later het huis van Marl bezoekt, treft hij hem dood aan. Yale ontdekt, dat Marl op vernuftige wijze met gifgas vermoord is en daar moet volgens hem “De Rode Cirkel” achter zitten. Brabazon blijkt intussen met het geld van Marl verdwenen te zijn. De bank van Brabazon gaat vervolgens failliet en Thalia staat weer op straat. Ze wordt echter door Yale als secretaresse aangenomen. Froyant wordt intussen ook door de bende bedreigd en hij huurt Yale in. Froyant besluit te betalen en het geld zal blijkens een bericht van de bende op het kantoor van Yale opgehaald worden. Yale en Parr nemen hun voorzorgsmaatregelen, maar desondanks wordt Yale in zijn kantoor bedwelmd met chloroform, waarna het geld spoorloos verdwenen is. Froyant komt er via de serienummers achter, dat er enkele bankbiljetten van zijn losgeld uitgegeven zijn. Hij volgt het spoor naar Frankrijk en komt er daar achter, dat Marl een schurk was en jaren geleden samenwerkte met een zekere Lightman. Lightman werd ter dood veroordeeld wegens het plegen van een bankoverval. Toen men hem onder de guillotine legde, werkte deze niet goed, waardoor Lightman het er levend van afbracht. Hij werd toen naar een strafkolonie verbannen en ontsnapte daar vervolgens. Lightman had als bijnaam “De Rode Cirkel”. Hij had namelijk een soort moedervlek in de vorm van een rode cirkel om zijn nek. Als Froyant terug is in Londen wil hij Parr en Yale inlichten over zijn bezoek aan Frankrijk. Voordat hij dat doen kan, wordt hij echter vermoord. Parr denkt, dat “De Rode Cirkel” nerveus begint te worden, omdat de politie hem op de hielen zit. Dat blijkt te kloppen, want kort daarna ontvangt de Engelse regering van de bende een ultimatum. “De Rode Cirkel” wil zijn activiteiten staken tegen betaling van een losgeld van een miljoen pond. Als de regering er niet op ingaat, zal de Engelse minister Raphael Willings verdwijnen. De Engelse regering schakelt Yale en Parr in en zegt hun, dat de regering onmogelijk op de eis van de bende kan ingaan. “De Rode Cirkel” instrueert Thalia, dat ze kennis moet maken met Willings. Dat doet ze. Ze dineert met Willings en wordt bij hem thuis uitgenodigd. Intussen heeft Jack in de papieren van zijn vader een verzegelde envelop gevonden met daarin een foto van een terechtstelling in Frankrijk. Nadat “De Rode Cirkel” geprobeerd heeft bij Jack in te breken om deze foto te stelen, adviseert Thalia Jack de foto naar Parr te sturen. Thalia gaat met Willings naar zijn buitenhuis. Hij probeert haar daar te verleiden en wordt dan door een onbekende met een dolk gestoken. Thalia vlucht weg, maar wordt later gearresteerd. Ze weet echter uit de gevangenis te ontsnappen. Intussen wordt er in Yale's kantoor ingebroken; alle papieren over de bende zijn vakkundig gestolen. Uiteindelijk wordt tijdens een kabinetszitting door Parr de identiteit van "De Rode Cirkel" onthuld. Het is Derrick Yale. Zijn werkelijke naam is Ferdinand Walter Lightman en hij is een ontsnapte moordenaar die elf jaar geleden in Frankrijk aan zijn terechtstelling ontsnapte. Op listige wijze wist hij als detective naam te maken en kon zodoende zonder argwaan zijn misdaden plegen. Hij verkeerde immers vaak in de nabijheid van de slachtoffers en had hun vertrouwen gewonnen. Toen Marl bij Beardmore kwam, herkende hij Yale als Lightman. Dat werd uiteindelijk zijn dood. Yale pleegde ook de andere moorden en probeerde die Thalia in de schoenen te schuiven. Door de oplossing van het mysterie krijgt Parr promotie en Thalia de uitgeloofde beloning. Yale wordt veroordeeld en opgehangen. Dit boek van Wallace (1875-1932) werd voor het eerst gepubliceerd in 1922. Het is een vlot en spannend geschreven detectiveroman met alle traditionele ingrediënten, zoals moord, een mysterieuze bendeleider, een excentrieke detective, een mysterieus en mooi meisje, een gierige vrek en een buitengewoon verrassende ontknoping. Zoals zo vaak bij Wallace het geval is, is dit geen boek met een grote intellectuele of psychologische diepgang. Maar het is wel een boek, dat gemakkelijk leest en je van begin tot einde in een koortsachtige spanning houdt. Vooral de ontknoping vond ik even simpel als briljant.


Boekenarchief.nl