Naam : onder redactie van: Prof.Mr. H.R.B.M. Kummeling, Prof.Mr. H.J. SnijdersBiografie

Henk Snijders is honorair hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht. Hij was vanaf oktober 1992 tot augustus 2016 gewoon hoogleraar Burgerlijk recht en sedert september 2007 tevens gewoon hoogleraar Burgerlijk procesrecht te Leiden. Snijders studeerde Nederlands recht te Leiden (1969-1973), schreef daar als wetenschappelijk onderzoeker het proefschrift `Rechtsvinding door de burgerlijke rechter' (1973-1978) en werd vervolgens advocaat bij Buruma c.s. te Den Haag (1978-1984) resp. hoogleraar Burgerlijk recht, Burgerlijk procesrecht en Handelsrecht te Rotterdam (1984-1992). 

 

Bron: Universiteit Leiden

Boekenarchief.nl