Naam : A. HulsboschBiografie

Hein Hulsbosch, later Anfriedus Henricus Hulsbosch.

Geboren op 3 mei 1912 te Zandvoort op de boerderij Panneland in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Kind in een groot gezin. Na de lagere school was hij een tijdje huis, maar toen kwam de bovenmeester tegen zijn vader zeggen dat die jongen moest doorleren. Gymnasium A op het Haarlemse Triniteits Lyceum.

Op 20 sept. 1932 trad hij te Eindhiven toe tot de Orde der Augustijnen (dus niet S.J.! wat men vaak ziet staan); tijdelijke professie 21 sept. 1933, plechtige professie te Nijnmegen 21 sept. 1936. Op 30 juli 1938 werd hij priester gewijd. Van 1938-1941 studeerde hij aan het Angelicum te Roem , waar hij 7 juli 1941 summa cum laude promoveerde op het proefschrift: "De figure Christi patientis et resurgentis in epistulis S.Pauli". Van 1941-1944 studeerde hij in Rome aan het Biblicum; daar haalde in juli 1944 weer een doctoraal examen en promoveerde daarop 8 jan. 1953 tot doctor in de H.Schrift op het proefschrift: "Sagesse créatrice et éducatirce. Aspects de la théologie et de l'eschatologie des Livres Sapientiaux".

Van 30 sept. 1945 tot 16 aug. 1966 was hij te Nijmegen professor in de H. Schrift. Daarbij was hij tweede definitor in defectu (46-49),socius van de magister (46-49 en 52-55), regens van de stdies (52-58), vierde definitor (58-61), subprior en consilarius (58-61). In de jaren 1960-1966 was hij parttime professor in de H.Schrift aan het internationale college St. monica te Rome. Van 16 aug. 1966 tot 1 oct. 1969 verbleef hij te Eindhoven/Marienhage en doceerde H. Schrift aan de T.I.E. Intussen gaf hij ook cursussen aan het NSSC en het TSC. Van 1 oct. 1969 wonde hij in Amsterdam West, waar hij prior was.

Hij was o.m. lid van de redactie van het Tijsschrift voor Theologie, van Het Schild, medewerker aan de Willibrordus vertaling van het Nieuwe Testament, lid van de Werkgroep voor Oecumene. Hij overleed to Amsterdam op 3 febr. 1973, pas 61 jaar oud.

Hij was een baanbrekend theoloog, die durfde vooruit te denken buiten de gebaande paden. Dat leverde hem van officele zijde geen roem op om het voorzichtig uit te drukken. Hij heeft daar zeer onder geleden en dat zou wel eens verband kunnen houden met zijn toch vroege dood.

Boekenarchief.nl